Sådan fungerer konkurrencen

For at deltage i konkurrencen skal du i deltage i workshoppen der hver dag i vinterferien afholdes i Amager Centret på torvet ved Paradis kl. 12-14.30 og lave den flotteste kreative dims.

Vinderen findes hver dag når workshoppen slutter kl. 14.30.

Læs programmet her!

Du kan deltage i konkurrencen  hver dag  fra d. 9. februar 2019 til og med d. 17. februar 2019. Der trækkes 1vinder hver dag.

 

Præmie: 9 x Amager Kort gavekort af 200 kr.

 

Betingelser for deltagelse

Kun børn der deltager i workshoppen kan deltage i konkurrencen.

 

Behandling af persondata

Som led i nærværende konkurrence vil der blive foretaget behandling af dine personoplysninger – navn, mailadresse og telefonnummer. Vi behandler persondata efter gældende regler og har opstillet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til dette. Vi er derudover forpligtigede til at oplyse dig om følgende:

Amager Centret (Telefon: 32 57 50 11/ E-mail: centerforeningen@amagercentret.dk) er dataansvarlig. Herunder behandler Brandhouse A/S som repræsentant dine persondata.
Formålet med behandlingen er deltagelse i konkurrencen om at vinde et en tur i Amager Centrets store kran, og grundlaget for behandling er legitim interesse for virksomheden til at kunne administrere deltagerne samt udvælge og kontakte vinderne.

Dine data kan overføres til tredjelande via Google LLC. Du kan her læse om garantierne herfor.

Når vinderne er fundet opbevares personoplysninger i max et halvt år. Du har ret til indsigt i dine data, til at berigtige disse, gøre indsigelse mod behandling, ret til dataportabilitet, samt ret til sletning og begrænsning. Du har desuden ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden for persondata, Datatilsynet.

Centerforeningen Amager Centret
Reberbanegade 3
2300 København S
Tlf.: 32 57 50 11
E-mail: centerforeningen@amagercentret.dk