Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser

Sådan fungerer konkurrencen

Konkurrencen løber fra d. 19. november 2018 til og med d. 22. november 2018.

For at deltage i konkurrencen skal du i konkurrenceopslagets kommentarfelt fortælle os, hvem der er din bedste shopping buddy, og hvad du skal købe i Amager Centret til Black Friday.

Der bliver trukket lod blandt alle deltagerne. Vinderen findes og kontaktes fredag d. 23/11 2018 via Facebook. Vinderen skal herefter oplyse sine kontaktinformationer, hvorefter vinderen kontaktes angående de praktiske detaljer i forbindelse med at få præmien. Vinderen skal senest kontakte Amager Centret d. 27/11 2018. Giver vinderen ikke lyd inden for tidsfristen, kan denne ikke længere gøre krav på præmien, og en ny vinder vil blive udvalgt.

Præmie

2x Gavekort på 500 kr. til Amager Centret.

Betingelser for deltagelse

Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år. Ansatte hos Amager Centret og hos samarbejdspartnere samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen. Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget.

Vinderen kan efter konkurrencens slutdato blive annonceret på Amager Centrets Facebook-side og Instagram-profil.

Forbehold

Konkurrencen udbydes af Amager Centret og har ingen tilknytning til Facebook eller Instagram. Konkurrencerne er på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook eller Instagram. Oplysninger givet af deltagere i konkurrencen bliver modtaget af Amager Centret. Alle informationer vil udelukkende blive brugt til at administrere konkurrencen og personlige oplysninger behandles fortroligt og slettes igen efter konkurrencens afslutning.

Amager Centret er ansvarlig for indholdet i konkurrencen, og der kan ikke kræves erstatningsansvar af Facebook og Instagram i forbindelse med konkurrencen.

Amager Centret kan ikke garantere, at indholdet er fejlfrit, men bestræber sig på, at alt indhold til enhver tid er opdateret og retvisende. I tilfælde af trykfejl i forbindelse med præmieinformationer fraskriver Amager Centret sig alt ansvar.

Amager Centret kan uden varsel ændre konkurrencebetingelserne eller afslutte konkurrencen, hvis det bliver nødvendigt. Brugere mistænkt for snyd vil blive ekskluderet fra konkurrencen og kan ikke gøre krav på præmien.

Behandling af persondata

Som led i nærværende konkurrence vil der blive foretaget behandling af dine personoplysninger – navn, mailadresse og telefonnummer. Vi behandler persondata efter gældende regler og har opstillet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til dette. Vi er derudover forpligtigede til at oplyse dig om følgende:

Amager Centret (Telefon: 32 57 50 11/ E-mail: centerforeningen@amagercentret.dk) er dataansvarlig. Herunder behandler Brandhouse A/S som repræsentant dine persondata.
Formålet med behandlingen er deltagelse i konkurrencen om at vinde et en tur i Amager Centrets store kran, og grundlaget for behandling er legitim interesse for virksomheden til at kunne administrere deltagerne samt udvælge og kontakte vinderne.

Dine data kan overføres til tredjelande via Google LLC. Du kan her læse om garantierne herfor.

Når vinderne er fundet opbevares personoplysninger i max et halvt år. Du har ret til indsigt i dine data, til at berigtige disse, gøre indsigelse mod behandling, ret til dataportabilitet, samt ret til sletning og begrænsning. Du har desuden ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden for persondata, Datatilsynet.

Centerforeningen Amager Centret
Reberbanegade 3, 4. sal
2300 København S
Tlf.: 32 57 50 11
E-mail: centerforeningen@amagercentret.dk